Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen tutkija Satu Huuhka ja rakennustekniikan laitoksen dosentti Jukka Lahdensivu selvittivät vuosina2000–2012 purettujen rakennusten taustoja.

  • Rakennuskannasta on asuinrakennuksia 85 prosenttia.
  • Asuinrakennuksista lähes 60 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen.
  • Omistusasunto on suurin omaisuuserä useimmille meistä.

Hyvin rakennetut talot voisivat säännöllisesti kunnostettuina kestää oikeastaan ikuisesti. Silti Suomessa on 2000-luvun alusta lähtien purettu kymmeniä tuhansia rakennuksia.

  • Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan vuosina 2000-2012 Suomessa purettiin 50 818 rakennusta.
  • Tavallisin syy purkuun oli tehdä tilaa uudelle rakennukselle (>40%).
  • Melkein yhtä moni on vastannut muut syyt (mm. rakennuksen huono kunto).
  • Asunto-osakeyhtiössä on aika vaikea tehdä sellaista päätöstä, että purettaisiin oma talo alta. Se vaatii kaikilta osakkeenomistajilta yksimielisyyttä.

Purettujen rakennusten keski-ikä v2000-2012

  • Omakotitalot 64 vuotta
  • Kerrostalot 62 vuotta
  • Rivitalot 44 vuotta